UkhWaH FillAh.....

Isnin, 12 Disember 2011

BerNikah Lah Remaja Muslimin wal Muslimat ku....

 Bismillahirrahmaanirrahimm...
Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh...


Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (An-Nur: 31)


Firman Allah SWT yang bermaksud...
Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (an-Nuur 24: 32)

Dalil-dalil yang lain pula,

Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jika seseorang hamba itu menikah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan sebahagian daripada agamanya, oleh kerana itu hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk sebahagian yang tersisa.” (Hadis Hasan Menurut Sheikh al-Albani, di dalam ash-Sahihah, (no. 625))

Dalam hadis yang lain, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Menikahlah, kerana sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah kalian yang ramai kepada umat-umat lain pada hari Kiamat, dan janganlah kalian menjadi seperti pendita Nasara (Kristian).” (Hadis Riwayat al-Baihaqi, (7/78))
“Ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul, iaitu; perasaan malu, memakai wangi-wangian, bersiwak, dan menikah. (Hadis Riwayat at-Tirmidzi, (no. 1086) di dalam kitab an-Nikah, menurut beliau hadis ini hasan sahih)

manusia itu diciptakan dengan mempunyai fitrah untuk memilki dan dimiliki terhadap pasangan mereka masing-masing menurut pilihan dan citarasa keinginan mereka. Mereka memiliki sikap dan sifat untuk disayangi dan menyayangi. Itulah sifat neutral/fitrah setiap insan.

Ia adalah merupakan suatu bentuk fitrah yang tidak boleh dihalang dan merupakah suatu sunnahtullah atau ketetapan, malah keperluan bagi kehidupan manusia yang sempurna dan harmoni.

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia itu fitrah kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita dan anak-anak". (Ali Imran 3:14)

Apabila sampai waktu dan ketikanya, fitrah dan naluri itu akan datang mendesak dengan kuatnya, untuk mendekati dan mencari-cari/memilih-milih pasangan mereka masing-masing. Mereka akan saling mencari dan memerlukan. Alhamdulillah, ramai yang berjaya mengharungi persoalan perasaan dan naluri ini dengan iman dan taqwa. Mereka berjaya menempuh dan melepasi gerbang pernikahan yang sah dan menuju kehidupan yang bahagia yang di Redhai Allah SWt.

Namun, dalam persoalan ini jugalah, kebiasaannya sebahagian mereka merangkul banyak kesilapan dan dosa, Ini biasa sekali berlaku kepada insan bergelar remaja.Remaja yang kurang pegangan agama dalam kehidupannya Apabila fitrah dan naluri cinta mereka terhadap golongan berbeza jantina tidak ditangani dan disalurkan kepada jalan yang sewajarnya. Apatah lagi bila ianya terus ditekan dan dikongkong. Ia mampu meletus. Ditambah pula dengan dorongan nafsu dan pengaruh persekitaran,dengan keimanan yang tipis maka mereka kecundang, ia menjadi sukar dikawal bagi sebahagian daripada mereka.

Dalam keadaan tidak terkawal, mungkin pelbagai natijah dan fenomena yang buruk mampu berlaku. Sepertimana yang kita perhatikan di masa ini, di dada-dada akhbar dan di media-media massa. Yang banyak sekali menceritakan perihal gejala seks bebas, persetubuhan haram, hamil tanpa nikah, dan sehingga kepada tahap pembuangan bayi di tempat-tempat tertentu dan mungkin juga membawa kepada aktiviti pengguguran anak luar nikah.Apa yang amat menyedihkan kejadian2 ini berlaku kebanyakannya terhadap umat Islam sendiri.

Maka, dalam keadaan yang meruncing seperti ini, apakah kita masih perlu menutup mata dan menafikan fitrah remaja masa kini yang kebanyakan mecapai kematangan awal? Malah, mereka memiliki kemampuan dari banyak aspek. Apakah ibu bapa, perlu lagi menafikan hak anak-anak mereka untuk memenuhi naluri dan fitrah mereka secara yang halal? Kebanyakan ibu-bapa zaman ini bukanlah dari golongan orang-orang yang miskin, malah sebahagian besar mereka adalah dari golongan yang berada dan mampu mengeluarkan belanja anak-anak lebih dari yang kebiasaan.Namun yang sewajarnya bukan harta benda yang penting di salurkan kepada anak2,Namun Ilmu Agama lah yang teramat penting kita dahulukan dalam mendidik anak2.Tanpa agama musnahlah bangsa kita..

Inilah masanya untuk kita kembali melihat dan memikirkan hakikat hubungan dua insan berlainan jantina ini dari kacamata yang halal yang dipandukan oleh agama yang kita yakini. Dan bukan didasari emosi, material, dan kedudukan, serta masa semata-mata.
Daripada beberapa dalil awal yang saya bawakan di atas, menunjukkan bahawa betapa saranan Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua untuk mengambil jalan yang halal dalam memenuhi fitrah hubungan lelaki dan wanita. Lantas menutup jalan-jalan yang haram daripadanya...

Dan diketahui juga, bahawa menjalinkan hubungan melalui ikatan nikah itu adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh nabi kita s.a.w. sendiri dan merupakan sunnah yang wajar kita ambil serta contohi.

Zaman ini, bukanlah masanya untuk kita bermalu-maluan dalam persoalan nikah di usia yang awal atau usia remaja. Malah, tiada salahnya dari sudut syara’ sekalipun untuk mengambil keputusan berkahwin awal walau masih berada di institusi-institusi pengajian tertentu.

Malah, hakikatnya... menikah adakah jalan yang paling baik dan direkomendasikan sendiri oleh Nabi kita sendiri melalui pelbagai hadis-hadisnya. Solusi ini wajar diambil dan difikir-beratkan oleh golongan ramaja masa ini. Malah oleh golongan ibu-ibu dan bapa-bapa supaya tidak berfikiran sempit mengongkong perkara yang halal terhadap anak-anak mereka. Yang akhirnya, memungkinkan kepada akibat yang haram dan noda...

Dalam persoalan seperti ini, sebenarnya saya suka dan mahu untuk mengutarakan supaya kita semua mengambil atau melihat secara positif-nya, inilah salah satunya jalan yang baik untuk mengatasi hubungan terlarang seperti aktiviti “couple” atau berpasang-pasangan di antara insan berlainan jantina. Alangkah baik-nya jika mereka yang ber-couple itu adalah terdiri daripada mereka yang bergelar suami dan isteri. Bukankah itu lebih manis, daripada mereka yang bercouple namun, hakikatnya mereka sedang melakukan perbuatan terlarang dan dibenci oleh Allah s.w.t. dan mendorong mereka kepada kancah penzinaan akibat tidak di-ikat dengan pertalian yang sah. Kita semua wajar melihat semua ini dengan skop dan pandangan yang lebih luas. Bercouple-lah secara halal dengan ikatan nikah!

Daripada Abdullah Ibnu Mas’ud r.a., Ia menyatakan, “Kami bersama Nabi s.a.w. sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu Baginda bersabda kepada kami;

‘Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Kerana dengan menikah itu, ia akan dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Kerana dengan berpuasa itu akan dapat menahan syahwatnya. (Hadis Riwayat al-Bukhari, (no. 5066))

“Tiga orang yang pasti Allah tolong adalah: Budak (hamba) yang ingin membebaskan (memerdekakan) dirinya, Lelaki yang menikah kerana ingin menjaga kesucian dirinya, dan pejuang di jalan Allah.” (Hadis bertaraf Hasan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1655), an-Nasaa’i (6/61))

Anjuran menikah ini dijelaskan lagi melalui dua hadis nabi di atas. Yang mana, melalui-nya (nikah) ia bakal mencegah pelbagai keburukan kepada individu yang tersebut. Yang mana, dengan nikah dapat menjaga dan memelihara kita daripada perkara yang tidak molek dan dibenci. Kesucian diri dapat dijaga dengan baik, pandangan akan dapat ditundukkan, dan naluri syahwat dapat disalurkan kepada jalan yang betul.

Malah, melalui ikatan nikah yang sah ini, Nabi s.a.w. telah menjelaskan kepada kita bahawa ia sebenarnya membawa kita kepada ibadah yang lebih baik dan sempurna malah dengan jalinan hubungan di bawah naungan pernikahan tersebut, ia membuahkan pahala dan bukan sebaliknya yang menatijahkan dosa. Ini jelas membezakan di antara dua hubungan yang terbina samaada tanpa nikah dan hubungan dengan pernikahan.

Apa yang saya perkatakan ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh imam Muslim dan Abu Dzarr, bahwa sejumlah Sahabat Nabi s.a.w. berkata kepada beliau: “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendapatkan banyak pahala. Mereka melaksanakan solat sebagaimana kami solat, mereka berpuasa Sebagaimana kami puasa, dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka.”

Beliau bersabda: “Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang dapat kalian sedekahkan. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada yang ma’ruf adalah sedekah, mencegah dari yang munkar adalah sedekah, dan persetubuhan salah seorang dari kalian (dengan isterinya) adalah sedekah.”

Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala?”

Beliau bersabda: “Bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiaskan syahwatnya kepada hal yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskannya kepada hal yang halal, maka dia mendapatkan pahala.” (HR. Muslim (no. 1006). Imam an-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahawa: “Sabda Nabi: ‘Persetubuhan salah seorang dari kalian adalah sedekah,’ dimutlakkan atas jima’. Ini sebagai dalil bahwa perkara-perkara mubah/harus akan menjadi ketaatan dengan niat yang benar. Jima’ menjadi ibadah jika diniatkan untuk memenuhi hak isteri dan mempergaulinya dengan baik sebagaimana Allah mensyari’atkan kepadanya, atau diniatkan untuk mendapatkan anak (keturunan) yang soleh, atau memelihara dirinya.”)

Malah, dalam hadis yang lain... Kita diperjelaskan bahawa agama kita ini bukalah agama yang didasari kepada fahaman rahib atau pendita mahupun sami. Agama kita bukanlah agama yang menghalangi fitrah manusia untuk memenuhi naluri fitrah insani. Agama kita bukanlah agama yang melarang untuk menjalinkan hubungan di antara lelaki dengan wanita. Malah ia adalah suatu yang dianjurkan, digalakkan, dan dituntut! Namun, pelulah dengan salurannya yang sebenar. Agama kita tidak seperti agama kristian yang mana paderi-paderi mereka diharamkan dari melangsungkan perkahwinan. Ia adalah seperti hadis yang berikutnya ini yang mana diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dari Anas bin Malik, ia menuturkan:

“Ada tiga orang yang datang ke rumah isteri-isteri Nabi untuk bertanya tentang ibadah Nabi Ketika mereka diberi khabar, mereka seakan-akan merasakan tidak bererti. Mereka mengatakan: “Apa ertinya kita dibandingkan Nabi, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan terkemudian?” Salah seorang dari mereka berkata: “Aku akan sentiasa bersolat malam selamanya.” Orang kedua mengatakan: “Aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka” Orang ketiga pula mengatakan: “Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.”

Kemudian Rasulullah s.a.w. datang, lalu bertanya:

“Apakah khabar yang menyatakan demikian dan demikian? Demi Allah, sesunguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa daripada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, bersolat dan tidur, serta menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci Sunnah-ku, maka ia bukan termasuk golonganku.” (Hadis Riwayat Bukhari, (no. 5063) di dalam kitab an-Nikah)

Al-Bukhari meriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash , ia menuturkan: Rasulullah bersabda: "Wahai ‘Abdullah, aku diberi khabar, bukankah engkau selalu berpuasa di siang hari dan solat pada malam hari?” Aku menjawab: “Benar, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Jangan engkau lakukan! Berpuasa dan berbukalah, bangun dan tidurlah. Sebab jasadmu mempunyai hak ke atasmu, matamu mempunyai hak ke atasmu, dan isterimu mempunyai ke hak atasmu.” (Hadis Riwayat Bukhari, (no. 5199) kitab an-Nikaah, & Muslim (no. 1159))

Berikut pula adalah sebahagian atsar (riwayat) yang tsabit (berkait) dari para sahabat dan tabi’in berkenaan anjuran untuk bernikah:

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair, Ibnu ‘Abbas bertanya kepadaku: “Apakah engkau sudah menikah?” Aku menjawab: “Belum.” Dia mengatakan: ‘Menikahlah, karena sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak isterinya.”

Imam Ahmad ditanya: “Apakah seseorang diberi pahala bila mendatangi isterinya, sedangkan dia tidak memiliki syahwat?” Dia menjawab: “Ya, demi Allah, karena ia menginginkan anak. Jika tidak menginginkan anak, maka ia mengatakan: ‘Ini adalah wanita muda.’ Jadi, mengapa ia tidak diberi pahala?” (al-Mughni bisy Syarhil Kabiir (7/31))

Demikianlah beberapa anjuran, galakkan dan keutamaan untuk menjalinkan ikatan pernikahan yang dapat saya sampaikan secara ringkas. Yang seterusnya merupakan salah satu solusi yang didasari dengan sunnah-sunnah atau hadis-hadis yang sahih. Seterusnya menjelaskan yang ia merupakan ajaran nabi kita Muhammad Rasulullah s.a.w.

Kepada ibu-ibu dan bapa-bapa moden zaman ini... kita sewajarnya berfikiran dengan lebih terbuka demi masa depan anak-anak kita semua. Juga kita wajar meneliti semula apakah sunnah-sunnah anjuran Nabi junjungan mulia kita dalam persoalan ini. Apakah tindakan kita menghalang anak-anak tesebut dari menuju ikatan pernikahan sebagai suatu yang benar dan wajar? Ataukah mungkin, sebenarnya hanya sebagai suatu hal yang menyanggahi sunnah?!

Seterusnya... Persoalan-persoalan seperti tamatkan pelajaran dahulu baru fikir fasal kahwin, belum cukup umur untuk kahwin, dia tidak sekufu, kamu masih perlu dapatkan kerja dan kumpulkan duit dahulu ataupun alasan kamu wajar memiliki rumah dahulu... semua itu wajar difikirkan semula dan sebahagiannya sebenarnya tidak lagi relevan kepada remaja zaman ini.

Apabila orang yang kamu redha agama dan akhlaknya datang meminang, hendaklah kamu kahwinkannya. Sekiranya kamu tidak melakukannya nescaya akan timbul fitnah dan kerosakan di atas muka bumi. (Riwayat at-Tirmizi dalam kitab nikah, (no. 1080) daripada Abu Hatim al-Munzi)

"Aku memohon cinta-Mu (ya Allah), cinta sesiapa yang mencintai Engkau dan mencintai amal yang membawa aku dekat kepada Engkau". (Hadis Riwayat at-Tirmizi)

"Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmat-Nya bahawa Dia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu (suami-isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir. (Ar-Rum 30: 21)

Di dalam ayat di atas menunjukkan betapa Allah telah menciptakan manusia itu dijadikan fitrahnya berpasang-pasangan yang mana di kalangan mereka itu adalah saling memerlukan di antara lelaki dengan wanita. Iaitu saling melengkapi. Malah, setiap satunya sama ada lelaki atau wanita, memiliki keinginan terhadap satu dengan yang lainnya.

Dengan ini di tekankan adalah perkahwinan itu menjamin kebahagiaan dan kesucian para remaja muslimin dan muslimat masa kini,perkahwinan satu ketenteraman jiwa..
Apabila cinta itu berbunga, terasa indahnya memenuhi segenap ruang imaginasi. Jiwa dan hati meronta-ronta ingin kepada si dia. Ingin sekali mengenalinya, dan mendekatinya. Untuk menawan hatinya, agar perasaanya menjadi sama seperti apa yang dirasa oleh dirinya. Apabila cinta itu mengetuk pintu hati, siapakah yang mampu menghalang. Siapakah yang mampu mengejutkan. Siapa pula yang akan membimbing... "

Wallahua'lam...

Ahad, 11 Disember 2011

Pesanan Buat Diriku...

 Sesungguhnya Allah SWT bersama hambanya...Allah Melihat hamba-Nya..Allah Menyaksikan hamba-Nya..Allah Menolong hamba-NYa....Mengasihi hamba-Nya yang sentiasa bersyukur pada-Nya...


Dalam perjalanannya, manusia kerap kali dirundung masalah. Dan seringkali, karenanya, manusia tersesat tanpa arah. Banyak faktornya terjadi begitu... Namun ketetapan adalah ketetapan. Tidak ada satupun manusia didunia ini yang meminta kepada Tuhan untuk hidup susah, betul kan? Namun sayangnya, ketika kesusahan dan musibah melanda, ternyata manusia memborong sejuta keluhan, “mengapa begini ya,kenapa begitu ya”,sejuta permintaan,” kabulkan ini ya Tuhan! kabulkan itu ya Tuhan!”, dan hanya mengucap satu kata syukur. Apakah kalau begitu, kita harus begitu saja pasrah?
Eits!! Tidak semudah itu. Banyak ayat suci, dan saya yakin semua keyakinan pun mengajarkan, bahwa keputusasaan adalah sesuatu yang buruk, dan harus dihindari. Inti dari semua masalah adalah agar manusia semakin memahami fitrahnya. Memahami apa yang harus dicari selama hidup. Lantas bagaimana dengan mereka yang tertimpa kesusahan? Hidup dalam kemiskinan? Hidup dalam kepungan kesedihan?
Sebagai pegangan hidup seorang muslim, Al – Qur’an telah menjelaskan banyak hal. Tidak hanya ritual ibadah semata. Ekonomi, perdagangan, keluarga, pribadi ideal seorang muslim hingga pengelolaan negara pun ada didalamnya. Terdapat pula ayat – ayat Qura’an, yang menjawab keluhan – keluhan utama, ketika manusia mendapat ujian ataupun musibah.
Berikut sekelumit ayat – ayat yang langsung dapat menjawab berbagai pertanyaan manusia sebagai khalifah di muka bumi :

KENAPA AKU DIUJI ??
QURAN MENJAWAB :
Qs. Al-Ankabut : 2-3

“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: ’Kami telah beriman’, sedang mereka tidak diuji lagi ?Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.
KENAPA AKU TAK MENDAPAT APA YG AKU INGINKAN ??
QURAN MENJAWAB :
Qs. Al-Baqarah : 216
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”
KENAPA UJIAN SEBERAT INI ??
QURAN MENJAWAB:
Qs. Al-Baqarah : 286
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
KENAPA FRUSTASI ???
QURAN MENJAWAB :
Qs. Al-Imran : 139
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yg paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman”
BAGAIMANA AKU HARUS MENGHADAPINYA ???
QURAN MENJAWAB :
Qs. Al-Baqarah : 45
“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sholat; dan sesungguhnya sholat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah semata”
APA YANG AKU DAPAT  ???
QURAN MENJAWAB :
Qs. At-Taubah : 111
“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu’min, diri, harta mereka dengan memberikan jannah untuk mereka…”
KEPADA SIAPA AKU BERHARAP ???
QURAN MENJAWAB :
Qs. At-Taubah : 129
“Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain dari-Nya. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal”
AKU TAK SANGGUP !!!!
QURAN MENJAWAB :
Qs. Yusuf : 12
“….dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yg kafir.”
dan segudang pertanyaan lagi yang keseluruhannya pun dapat dijawab oleh Sang Pemilik Semesta Alam. Nah, cukup jelaslah bahwa Allah-lah yang memberi kita cobaan permasalahan, pastilah Allah akan menurunkan pertanyaan beserta jawabannya! Hanya Allah sandaran manusia
Jadilah hamba-Nya yang Bersyukur....

Kewajipan Berkhatan..

 Bismillahirahmaanirrahimm...
Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh..

Alhamdulillah syukur sangat2..sudah selesai dua puteraku selamat berkhatan petang tadi...Alhamdulilah walaupun ada tangisan semuanya berjalan dengan lancar...Ummi nya ni lebih menggigil daripada anak,tapi dapat di sembunyikan untuk memberi semangat pada anak-anaku tersayang...Ya Allah kumohon anak2ku dapat bersabar menahan kesakitannya ...si abang memang lemah semangat sedikit,tidak berhenti menangis semasa proses berkhatan dilakukan dokter..angah sentiasa tenang menahan kesakitannya..untuk esoknya moga di permudahkan segala proses berpantang,..moga cepat sembuhnya..aminn..tak sanggup melihat anak2ku kesakitan...

Berkhatan Pakai Laser ini merupakan cara bersunat terkini dan terbaru di Malaysia. Berbeza dengan cara berkhatan tradisional, berkhatan guna laser ini dilihat lebih mudah dan mengurangkan risiko terhadap kanak-kanak.Begitulah kehebatan teknologi...


Berkhatan dari sudut Islam
Perkataan berkhatan berasal dari perkataan 'khitan' iaitu potong. Dalam Malayalam ianya juga disebut sebagai Maarkham. Kebiasanya ianya juga disebut sebagai 'sunat'. Ini digunakan untuk menunjukkan bahawa ianya dilakukan sebagai 'kebiasaan' pada zaman Nabi Ibrahim A.S.

Menurut kitab Fathul Mueen, berkhatan adalah wajib bagi lelaki dan perempuan. Walaubagaimanapun ada juga sebilangan besar ulama' berpendapat bahawa berkhatan untuk wanita hanyalah sunat. Ini mungkin sebabnya mengapa berkhatan dikalangan wanita tidak diamalkan sepenuhnya. Selain dari itu, berkhatan untuk lelaki adalah sunat dihebahkan sementara untuk wanita pula ianya adalah sebaliknya. Sekiranya bersunat itu akan dalam apa-apa cara membahayakan diri kanak-kanak tersebut, maka ianya patut di tangguhkan ke suatu masa yang lebih selamat.

Berkhatan adalah sebaik-baiknya sebaik-baiknya dilakukan pada hari ke 7 atau hari ke 40 bayi dilahirkan. Satu lagi masa yang baik adalah semasa umurnya mencapai 7 tahun, ia itu umur apabila mereka perlu dinasihatkan untuk sembahyang. Berkhatan menjadi wajib untuk dilakukan apaila seseorang mencapai akil baligh.

Berkhatan untuk lelaki dilakukan dengan membuang 'foreskin' , kulit yang menutupi kepala zakar (glans penis) sehingga nampak keseluruhan glans penis keluar. Ianya boleh dilakukan dengan berbagai cara.

Untuk kanak- kanak perempuan pula ianya dilakukan untuk memenuhi syarat berkhatan pada namanya. Ini bermaksud memotong pada sebahagian kecil di 'daging berbentuk balung ayam di atas saluran kencing' (yakni kelentit atau klitoris). Ini patut dilakukan sesedikit yang mungkin dan tidak mencacatkan.

Al-Alamah Imam Nawawi telah berkata dalam kitab al-Majmu’ perkataan dengan berkhatan katanya Iamam malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan berkahatan sunat bagi hak sekalian orang dan Imam al-Rafi’i telah menghikayatkan qaul itu satu wajah bagi orang-orang mazhab Syafii dan telah menghikayatkan juga wajah qaul yang ketiga iaitu wajah ini adalah qaul yang ganjil dan qaul mazhab Syafii masyhur yang dinaskan oleh Imam Syafi’i rahimahullah dan qaul yang diputuskan oleh jumhur berkhatan itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Kata Iamam nawawi (furu’ kata sahabat-sahabat kami yang wajib pada berkhatan atas lelaki) iaitu memotong kulit yang menutup kepala kemaluannya dengan sekira-kira terbuka semuanya maka jika memotong setengahnya nescaya wajib memotong yang tinggalnya. Yang kedua telah diterangkan oleh Imam al-Haramain dan lainnya Imam al-Rafii menghikayatkan daripada Ibn Kaj ia berkata disisi saya memada memotong sebahagian daripada Qalfah (kulit menutup kepala kamlauannya – lelaki) sekalipun sedikit dengan bersyarat potongan itu meliputi rata akan bulatan kepala kemaluannya, perktaan ini qaul dhaif. Adapun qaul yang shahih lagi masyhur yang diputuskan oleh ashab pada qaul itu ialah sebagaimana yang telaha lalu iaitu wajib memotng semua kulit yang menutup kepala kemaluannya dan mustahab (digemari) pada perempuan-perempuan dengan memotong sedikit sahaja tidak melampau memotongnya. Kata setengah doktor bahawa mengkhatan perempuan itu mengurangkan kembangan syhwatnya keran itu banyak berlaku zina pada umat-umat kafir dan ketiadaan berkhatan lelaki membawa kepada terhimpun kekotoran di bawah qalfah dan mudah tersiar penyakit selain daripada termasuk ke situ air kencing, mazi dan membawa kepada basah di antara kulit qalfah dan kepala kemaluan dan membawa kepada bau busuk dan penyakit. Adapun jika berkhatan tetapi balik kulup semula maka telahj saya terangkan bahawa berkhatan itu tidak diiktibar sah melainkan apabila memotng qalfah semuanya adapun daripada segi sah sembahyang maka jika khatan tiada sempurna dan zahir lubang kemaluan sekira-kira keluar air kencing daripadanya dan tidada termasuk ke dalam qalfah maka tidaklah dikatakan kena najis tetapi orang yang kulup itu junub nescaya sah mandinya daripada hadas akbar kerana ia tidada membasuh di bawah qalfah yang wajib dibasuh, dai sebab itu wajiblah bersegera berkhatan dengan semuanya.Dan jika dipotong kepada Hasyfah semuanya dengan berkhatan yang sempurna kemudian balik semula kata al-Sheikh Ali al-Sabramalisi atasnya tidak wajib membasuhnya kemudian daripada tleah berkhatan itu. Tetapi tidak pernah berlaku apabila telah dipotongnya kembali semula tetapi terkadang tukang sunat itu jahil.

Wassalam..

Wallahua'lam...